Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Kalite Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel - İletişim Bilgisi 
0 332 223 4000
4001-4003

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının duyurularının takibi ve duyuru ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri gerçekleştirmekKalite Koordinatörü
27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında; aynı yıl Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından başka illerin değerlendirilmesinde görevlendirilen ilimiz değerlendiricilerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca iş ve işlemlerini yürütmek     Dr. Mehmet DOĞRUL (4440)
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri çerçevesinde farklı illerde görev yapan ve ilimiz sağlık kurumlarına Bakanlığımız Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığınca değerlendirici olarak görevlendirilen Bakanlık değerlendiricilerine ulaşım, konaklama vs. konularda gerekeli desteğin sağlanması iş ve işlemlerini takip etmek
27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri çerçevesinde;
İlimize tanımlanan Hastane ve Özel Hastanelerin kalite değerlendirilmelerin yapılması ile alakalı olarak ;
İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek kuruma yönelik değerlendirme ekibi oluşturmak.

Değerlendirici ekip sorumlularını belirlemek
Değerlendirme takvimi oluşturmak
Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmelerinin yapılması hususunu içeren Müdürlük Makam onayı almak
Sağlık Hizmetleri Başkanlığıİl Kalite Koordinatörlüğü
Kurumlara alınan onayı ve ekindeki (değerlendirme yapılacak kurum listesi, değerlendirici personel listesini) ilgili yerlere göndermek. Emel KARABAĞ (4372)
Bununla birlikte; gerekli destek ve kolaylığın sağlanması hususunda Sağlık Tesislerine yazıda
Değerlendirme sonucu görülen eksiklerin tamamlanması için gerekli koordinasyon sağlanmak
Değerlendirme ekibinin kurumun değerlendirilmesinden sonra veri girişini gerçekleştirme işlemleri bitiminde, il kalite koordinatörü tarafından kurumsal kalite sistemi üzerinden onay işlemlerini yürütmek
Değerlendirilen kurumun verilen puana itirazı olur ise; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığına ilgili itiraz dosyasını göndermek
Seminer, konferans, sertifikalı eğitimlere katılacak personeli belirlemek, Valilik Olurlarını almak ve Bakanlığa bilgi verilmesi iş ve işlemlerini takip etmek.
Kurumsal Kalite Sistemi web sayfasında ilimizdeki kurumların isimleri, kalite direktörünün isim ve iletişim bilgilerini güncellemek ayrıca kalite direktörü değişen kurumların Kurumsal Kalite Sisteminden ilgili kurumun direktör bilgilerini girmek
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair 28 Kasım 2014 tarih ve 29189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (f) bendi; Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanları Bakanlık tarafından belirlenir” gereği, Müdürlüğümüz bünyesinde olan;
-Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri,
-Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi,
-İl Ambulans Komuta Kontrol Komuta Merkezi,
-Eğitim Birimi,
-Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi,
-Özel Sağlık Hizmetleri Birimi,
-Hukuk İşleri Birimi,
Tarafından bir önceki ayın birim performans kriterleri ek ödeme hesaplamasına teşkil etmek üzere her ayın 1 ile 6 sına kadar şubemizde olacak şekilde koordine işlemlerini yürütmek.
Şubelerden gelen Birim Performans Kriterleri çalışmalarının eksiksiz ve tam olup olmadığını gözden geçirmek
Şubelerden gelen performans kriter çalışmalarına istinaden; İl Sağlık Müdürü imzasıyla il kalite koordinatörlüğüne ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon çalışmaları yapıldığına dair resmi yazı yazmak.
Puan hesaplamasına teşkil edecek olan yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün web adresinden (http://www.yhgm.saglik.gov.tr) önceki ayın “İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puan Tablosu” (İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Puanlandırması için) arşivlemek.
Şubelerden gelen birim performans kriterleri hesaplama tablosunda ilgili alanlara girilerek hesaplama işlemi yapmak ve yapılan hesaplama ile şubelerden gelen yazı ve veriler birlikte arşivlemek.
Personelin daha önceki ayın ek ödeme hesaplamalarında kullanılmak üzere yapılan İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Birim Performans Puanları hesap cetveli ve ilgili evrakları her ayın 8 inde İdari Mali İşler Şubesine resmi yazı ve ekleriyle birlikte göndermek