Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi

 • İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek ve değerlendirmek,

   

 • Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak,

   

 • Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verileri incelemek, sınıflandırmak, özetleyerek raporlamak ve arşivlemek,

   

 • İhtiyaç doğrultusunda kamu hastaneleri ile ilgili bilgilendirme ve sunumları hazırlamak,

   

 • Planlanmış, Güçlendirilmiş İlçe ve İlçe değerlendirme ziyareti bilgi notu hazırlamak,

   

 • Sağlık hizmet gruplarına göre üçer aylık dönem raporları hazırlamak,

   

 • Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri ile ADSM ve ADSH’ lerin Verimlilik Karnesi gösterge kartları ve Verimlilik yerinde değerlendirme rehberine göre değerlendirmelerini yapmak, yaptırmak, çalışmaları koordine etmek, geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları yılda en az bir kez sahada izlemek, değerlendirmek, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak ,

   

 • Valilik aylık ve altı aylık brifingleri hazırlamak,

   

 • Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için aylık sunum hazırlamak,
 • Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinin Verimlilik Karneleri ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,

-Dr. Yusuf KAYMAK (Birim Sorumlusu) / 4085

 

-Turgay GÜNEYLİ (Sağlık Memuru) /4069

 

-Mustafa BÜYÜKASLAN (V.H.K.İ)/4038

 

-Ahmet YILMAZ (İstatistikçi) /4110