Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel - İletişim Bilgileri 0332 223 00 00
Halk Sağlığı Hizmetleri BaşkanlığıÇalışan Sağlığı Birimi
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA;
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personellerimize yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Sekreterya İşleri;

Rifat TAŞARSLAN (1088)
Mustafa SARAÇ (1043)
Hatice BARMAKSIZ (1089)
Bünyamin MACİT (1088)
İŞ KAZASI KAPSAMINDA;
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde meydana gelebilecek iş kazalarının önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
İş kazalarının yasal sürelere riayet edilerek bildirim ve takip işlemleri
MESLEK HASTALIKLARI KAPSAMINDA;
İl genelinde meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
İl geneli meslek hastalıklarının kayıt, bildirim ve takip işlemleri ile birinci basamakta görev yapan hekimlere meslek hastalığı farkındalık eğitimleri düzenlemek
BEYAZ KOD ( 113 ) KAPSAMINDA;
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı birimlerde BEYAZ KOD ( 113 ) sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, kayıt ve hukuki süreçlerin takip çalışmaları yapmak;
MESAİ SAATLERİ HARİCİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ KAPSAMINDA;
Mesai saatleri harici ayda 30 saat İşyeri Hekimliği yapmak isteyen hekimlerin başvuru ve onay işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması;
Mesai harici işyeri hekimliği ve hizmet verilen işyerlerinin kayıt ve takip işlemleri;
GEZİCİ İSG ARAÇLARI;
İlimiz genelinde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bünyesinde kullanılacak gezici İSG araçlarının ruhsatlandırma, denetleme ve kayıt işlemleri;
KARATAY İSGB HİZMETLERİ;
Karatay İlçe Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren iş sağlığı güvenliği biriminin diğer kurum ve kuruluşlara verdiği hizmetlerin kontrol ve değerlendirme faaliyetleri;