Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bilgi Sistemleri ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 23/03/2018BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞISAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ve İSTATİSTİKKPS (Kimlik Paylaşım Sistemi),Sağlık tesislerinin ve Aile hekimlerinin kimlik bilgilerini Mernisten çekebilmek için gerekli teknik altyapı ve yetkilendirme işlemleri, IP tanımlamaları yapılmaktadır.Ali Fuat TATLIMAVUK  (SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİK BİRİM SORUMLUSU)  0(332) 223 40 00 / 4025
Hacı ARI                           0(332) 223 4139
ÇKYS/TSIM (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) kullanıcıları tanımlanmak ve güncellemekEmrah KARADEMİR        0(332) 223 4054
Ramazan AKKAYA           0(332) 223 4033
Elektronik Belge Yönetim Siteminde (EBYS) Sağlık tesislerimizden ve başkanlıklardan gelen talepler doğrultusunda teşkilat şemaları ve hiyerarşik yapısı oluşturulması ve kullanıcılar yetki verilmesiZeynep BOLAT                 0(332) 223 4028
Alime DURAN                  0(332) 223 4033
Sağlık Tesislerimizde görev yapan hekimlerimizin ve müdürlüğümüzdeki idarecilerin
E-imza uygulamasını kullanabilmeleri için; Başvuru ve kurulum işlemleri yapılması
Hülya ŞEKERCİ                0(332) 223 4054
 
Sağlık Tesislerinin E-Postaları (saglik.gov.tr uzantılı) ile ilgili talep ettikleri; kota artırımı, şifre güncelleme, yeni e-posta oluşturma işlemlerinin yapılması 
 
ÖBS (Ölüm Bildirim Sistemi),Ölüm Bildirim Formunun Hekimler veya Aile Hekimleri tarafından verilebilmesi için gerekli olan yetkiler hekimlere tanımlanmak 
 
HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi),Entegre Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ketem, VSD, Aile Hekimliği Birimleri ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri (AÇSAP)’ta çalışan Sağlık personellerine verilen HSYS yetkisi verilmesi 
 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi),Kullanıcıların sisteme tanımlanma, yetkilendirme ve şifre işlemleri bu sistem üzerinden yapılması 
 
HTS (Hızlı Veri Toplama Sistemi),bizim için açılan boş formlar birimimiz tarafından doldurulmakta ve bakanlığa veriler iletilmektedir 
 
Tüm Konya genelindeki Özel Sağlık kuruluşları ve Devlet Hastanelerinden gelen zehirlenme formlarının TSIM ‘e girilmektediri  
Personellerin;  özlük ve atama alanlarındaki eksik bilgilerin  tamamlanması için ÇKYS’ den Hata Raporu alınması gerekli düzenlemelerin yapılarak ilgili birimlere aktarılması  
 
Müdürlüğümüze bağlı hastanelerin ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin MHRS (Muayene Hastane Randevu Sistemi)ile alınan randevu oaranlarının aylık izlenimlerinin yapılması 
 
Sağlık NET (USS-KDS), Sağlık Tesislerine ve Aile Hekimlerine şifre verilmesi /yenilenmesi,Yeni açılan Sağlık tesislerine ve Aile Hekimliği Birimlerine şifre verilmesi, görev tanımlaması yapılması ve hatalı verilerin düzeltilmesi 
 
HIMSS (Dijital Hastane),Sağlık Tesislerimizdeki süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlayabilmek için EMRAM değerlendirme toplantıları sürecinde Hastanelerimize gerekli bilgilendirmelerin yapılması 
 
İl Sağlık Müdürümüzün talepleri doğrultusunda sağlık tesislerimizde çalışan hekimlerin branş hekim analiz tabloları (aylık muayene sayısı, girişimsel işlem puanı, ek ödeme miktarı, nöbet ücreti ve icap nöbeti ücreti) hazırlanmaktadır 
 
HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)Personellerin; Okul  alanında, Birleştirme, Unvan , Hizmet cetvelinde, Nüfus , Askerlik  ve  Mahkeme alanlarındaki eksik bilgilerin tamamlanması ve uygulamada birliği sağlanması için günlük olarak ÇKYS’ den  (Çekirdek Kaynak  Yönetim Sistemi) konu başlıkları altında Hitap Hata Raporu alınması gerekli düzenlemelerin yapılarak  ilgili birimlere aktarılması, v eksiklerin tamamlanması