Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhasebe Birimi

Güncelleme Tarihi: 20/03/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI ve SOYADI
Destek ve Personel Hizmetleri BaşkanlığıMuhasebe BirimiMuhasebe Yetkilisi ( Konya 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına Bağlı Sağlık Tesislerine ait Döner Sermaye iş ve işlemlerini ilgili kanunlar çerçevesinden yürütmek, takip ve kontrolünü yapmak.Yalçın Türker Uzman (Muhasebe Yetkilisi)
 
 
 
Konya Beyhekim Devlet, Beyhekim ADSM, Konya ADSH, Ilgın, Yunak, Hüyük, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Sarayönü, Yunak Devlet Hastanelerine ait Muhasebe Birimine ait tüm iş ve işlemlerin yapılmasını organize etmek, kontrolünü sağlamak, Muhasebe Biriminin alt birimi olan Vezne Biriminin tüm iş ve işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak. 1-) Her ayın ilk 10 günü içerisinde sağlık tesislerimizin ihale yoluyla almış oldukları temizlik, güvenlik vb. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları personel hak ediş ödemelerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ödenmesini sağlanmak,
2-) Genel Sekreterlikten planlanarak gönderilen ödeneklerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
3 -) Döner Sermayeli personellerin maaş ödemeleri ile kapsam dâhilinde yapılan diğer özlük ödemelerini gerçekleştirmek,
4-) Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında sağlık tesisi idarecileri ile birlikte planlama yaparak firma ödemelerini gerçekleştirmek,
5-) Her ayın 26. gün sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek,
6-) Her ayın son iş günü SGK prim ödemelerini gerçekleştirmek,
7-) Her ayın 20. gün sonuna kadar Hazine ve Merkez paylarını ödemelerini gerçekleştirmek,
8-) Her ayın 13. gün sonuna kadar döner sermaye personelinin maaşlarını ve sabitlerini ödemek,
9-)Sağlık tesislerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliğe bağlı ödemelerini zamanında ödemek,
10-) Çeşitli nitelikte mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının ilgili mevzuat dahilinde kontrol ederek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
11-) Hastane veznelerinden tahsilatı yapılan tutarların kontrol edilerek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
12-) Muhasebeleşen evrakların Sayıştay denetimine tabi olan asıl nüshalarının tasnif edilerek arşive kaldırılmasını sağlamak,
13-) Gelen – giden evrakların takip işlemlerini yapmak,
14-) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından kasadan yapılan iadelerin kontrol edilmesi,
15-) Kesin teminat mektuplarının hesaba alınması, saklanması ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,
16-) Gönderme listelerinin bankaya gönderilmeden önce hak sahipliği ve banka hesap bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
17-) Günlük banka ekstrelerinin kontrolünü gerçekleştirmek,
18-) Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Yalçın Türker Uzman (Muhasebe Yetkilisi)
 Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 
 
Konya Akşehir, Doğanhisar, Ereğli ADSM, Hadim, Kadınhanı, Numune, Seydişehir, Dr. Ali Kemal Belv. KDH, ve Çumra Devlet hastanelerine ait Muhasebebe Birimine ait tüm iş ve işlemlerin yapılmasını organize etmek, kontrolünü sağlamak, Muhasebe Biriminin alt birimi olan Özlük Maaş Biriminin tüm iş ve işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak, 1-) Her ayın ilk 10 günü içerisinde sağlık tesislerimizin ihale yoluyla almış oldukları temizlik, güvenlik vb. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları personel hak ediş ödemelerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ödenmesini sağlanmak,
2-) Genel Sekreterlikten planlanarak gönderilen ödeneklerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
3 -) Döner Sermayeli personellerin maaş ödemeleri ile kapsam dâhilinde yapılan diğer özlük ödemelerini gerçekleştirmek,
4-) Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında sağlık tesisi idarecileri ile birlikte planlama yaparak firma ödemelerini gerçekleştirmek,
5-) Her ayın 26. gün sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek,
6-) Her ayın son iş günü SGK prim ödemelerini gerçekleştirmek,
7-) Her ayın 20. gün sonuna kadar Hazine ve Merkez paylarını ödemelerini gerçekleştirmek,
8-) Her ayın 13. gün sonuna kadar döner sermaye personelinin maaşlarını ve sabitlerini ödemek,
9-)Sağlık tesislerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliğe bağlı ödemelerini zamanında ödemek,
10-) Çeşitli nitelikte mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının ilgili mevzuat dahilinde kontrol ederek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
11-) Hastane veznelerinden tahsilatı yapılan tutarların kontrol edilerek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
12-) Muhasebeleşen evrakların Sayıştay denetimine tabi olan asıl nüshalarının tasnif edilerek arşive kaldırılmasını sağlamak,
13-) Gelen – giden evrakların takip işlemlerini yapmak,
14-) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından kasadan yapılan iadelerin kontrol edilmesi,
15-) Kesin teminat mektuplarının hesaba alınması, saklanması ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,
16-) Gönderme listelerinin bankaya gönderilmeden önce hak sahipliği ve banka hesap bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
17-) Günlük banka ekstrelerinin kontrolünü gerçekleştirmek,
18-) Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Yalçın Türker Uzman (Muhasebe Yetkilisi)
 Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 
 
Konya Sağlık Bilimleri Üni KEAH, Akşehir ADSM, Kulu, Bozkır ve Cihanbeyli Devlet hastanelerine ait tüm iş ve işlemlerin yapılmasını organize etmek, kontrolünü sağlamak, Muhasebe Biriminin alt birimi olan İcra ve Temlik Biriminin tüm iş ve işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak, 1-) Her ayın ilk 10 günü içerisinde sağlık tesislerimizin ihale yoluyla almış oldukları temizlik, güvenlik vb. personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırdıkları personel hak ediş ödemelerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi ile ödenmesini sağlanmak,
2-) Genel Sekreterlikten planlanarak gönderilen ödeneklerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
3 -) Döner Sermayeli personellerin maaş ödemeleri ile kapsam dâhilinde yapılan diğer özlük ödemelerini gerçekleştirmek,
4-) Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi kapsamında sağlık tesisi idarecileri ile birlikte planlama yaparak firma ödemelerini gerçekleştirmek,
5-) Her ayın 26. gün sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek,
6-) Her ayın son iş günü SGK prim ödemelerini gerçekleştirmek,
7-) Her ayın 20. gün sonuna kadar Hazine ve Merkez paylarını ödemelerini gerçekleştirmek,
8-) Her ayın 13. gün sonuna kadar döner sermaye personelinin maaşlarını ve sabitlerini ödemek,
9-)Sağlık tesislerimizin elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliğe bağlı ödemelerini zamanında ödemek,
10-) Çeşitli nitelikte mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının ilgili mevzuat dahilinde kontrol ederek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
11-) Hastane veznelerinden tahsilatı yapılan tutarların kontrol edilerek muhasebeleştirilmesini sağlamak,
12-) Muhasebeleşen evrakların Sayıştay denetimine tabi olan asıl nüshalarının tasnif edilerek arşive kaldırılmasını sağlamak,
13-) Gelen – giden evrakların takip işlemlerini yapmak,
14-) Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri tarafından kasadan yapılan iadelerin kontrol edilmesi,
15-) Kesin teminat mektuplarının hesaba alınması, saklanması ve iadesi işlemlerini gerçekleştirmek,
16-) Gönderme listelerinin bankaya gönderilmeden önce hak sahipliği ve banka hesap bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,
17-) Günlük banka ekstrelerinin kontrolünü gerçekleştirmek,
18-) Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Yalçın Türker Uzman (Muhasebe Yetkilisi)
 Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 
 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 2 Döner Sermaye Saymanlığı adına 24 sağlık tesisinin
1- Kesin Teminat Mektuplarının Kayıt altına alınması,
2- Kesin Teminat Mektuplarının Kayıttan Düşürülmesi,
3- Günü Geçmiş Kesin Teminat Mektuplarının kayıttan düşürülmesi,
4- Muhasebe yetkilisi izin, görev vb. nedenlerle görevden ayrılması durumunda devir işlemlerinin yapılması,
5- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin görevlendirilmesi veya görevlendirilmelerinin sonlandırılması,
6- 2489 sayılı kefalet kanunun 7. ve 8. maddelerinde belirtilen vezne kontrollerinin takibi,
7- Kefalet kanunu gereği kefalet kesintilerinin takibi,
8- Muhasebe yetkilisi mutemedi alındı belgeleri ve kasa defteri kontrolleri,
9- Muhasebe yetkilisi mutemedi alındı belgelerinin teminini sağlamak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Reşat Çiftci  (Vezne Birimi)
 
 
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Osman Yalçın  (Vezne Birimi)
 
 
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Emin Koçak (Vezne Birimi)
 
 
Konya Ereğli Devlet, Beyşehir Devlet, Hüyük Devlet ve Yunak Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi,  Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Rabia Şahin (Tetkik Kontrol Birimi)
 
 
Konya Beyhekim Devlet Hastanesinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)  
 Şevket Tokgöz
 
 
Konya Beyhekim Devlet Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Fatih Karadeniz (Muhasebe İşlem Birimi)
 
 
Konya Beyhekim Devlet Hastanesinin  TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 İbrahim Halil Durak (Muhasebe İşlem Birimi )
 
 
Konya ADSH, Beyhekim ADSM,
Ilgın Devlet, Karapınar Devlet Hastaneleri
nden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Ahmet Sucu (Şirket Personeli )
 
 
Konya Beyşehir Devlet, Hüyük Devlet Ve Yunak Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Dilek Yaman (Şirket Personeli)
 
 
Konya Ereğli Devlet, Beyhekim ADSM, Sarayönü Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Yasemin Çetiner (Şirket Personeli )
 
 
Konya ADSH, Ilgın ve Karapınar Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Kenan Er Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd)
 Leyla Akgün (Şirket Personeli )
 
 
Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 24 sağlık tesisinin Kadrolu ve Sözleşmeli personele ait aşağıda belirtilen özlük ödemelerinin;
1- Maaş (Kadrolu- sözleşmeli)
2- Ek Ödeme (Mesai içi - Mesai Dışı)
3- D.S.S.Ö.
4- Tabip Dışı Personel Sabit Ödemesi,
5- Yönetisi Sabit Ödemesi
6- Yönetici Sabit Dışı Ödemesi
7- Nöbet - İcap Nöbet Ödemeleri,
8- Aylık Mahsuplaşma,
9- Yolluk Ödemeleri,
10- Zorunlu mesleki Sigorta ödemeleri,
11- Maaş farkları,
   Bordrolarının ve banka listelerinin incelenmesi tetkik ve kontrolü yapılmaktadır. İnceleme sonucu ilgili hastanelerin muhasebe işlemlerini yürüten uzman arkadaşa evrak teslimi yapılarak ödemenin ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Serkan Arık ( Özlük Ve Maaş Birimi)
 
 
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Uğur Bülent Koçak ( Özlük Ve Maaş Birimi)
 
 
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Ahmet Musa Kaya ( Özlük Ve Maaş Birimi)
 
 
Konya Numune Hastanesinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.) 
 Murat Teksoy (Tetkik Ve Kontrol Birimi)
 
 
Konya Kadınhanı devlet, Hadim Devlet
ve Seydişehir Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.) 
 Osman Başçiftci (Tetkik Ve Kontrol Birimi)
 
 
Konya Sarayönü Devlet, Çumra Devlet,
 Doğanhisar Devlet ve Ereğli ADSM den gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.) 
 Tuba Gören (Tetkik Ve Kontrol Birimi)
 
 
Konya Doğanhisar Devlet, Ereğli ADSM ve Çumra Devlet Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.) 
 Zeliha Güvenç (Muhasebe İşlem Birimi)
 
 
Konya Seydişehir Devlet ve Kadınhanı Devlet Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.) 
 Emine Akarsu (Muhasebe İşlem Birimi)
 
 
Konya Numune Hastanesinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Mustafa Üzüm Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Funda Nalbantoğlu (Şirket Personeli )
 
 
Konya Cihanbeyli Devlet, Kulu Devlet ve Akşehir ADSM nden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak, Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak. Ayrıca Muhasebe Birimimize ulaşan tüm icra işlemlerinin başlatılması ve sonlandırılması işlemlerini yerine getirmek, Temlik ,işlemlerinin ilgili hastaneler tarafından yapılmasının takip ve kontrollerini yapmak.Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Yasin Gökhan Uygun (İcra , Temlik + Tetkik Kontrol Birimi)
 
 
Konya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KEAH
sinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Keziban Sanlav (Tetkik Kontrol Birimi)
 
 
Konya Akşehir Devlet, Dr. Ali Kemal Belviranlı KDH, Bozkır Devlet Hastanelerinden gelen Ödeme Emri Belgelerinin kontrolü, düzelttirilmesi, Harcama belgeleri yönetmeliği, 4734 syılı kanun, 4735 sayılı kanun, Döner sermayeli işletmeler muhasebe yönetmeliği, 5018 sayılı kanun ve Diğer bağlayıcı kanun yönetmeliklere uygun hale getirtilerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunmak, Göndermelerin kontrolünü yapmak, gün kapatma işlemlerini yapmak,Muhasebe Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Sezgin Ormankaya (Tetkik Kontrol Birimi)
 
 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 2 nolu döner sermaye saymanlığı adına gelen tüm evrakların havale, iade, cevap işlemlerini yapmak, muhasebe yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Leyla Yılmaz (Evrak Birimi)
 
 
Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı KDH, Bozkır v eAkşehir ADSM nin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Sevgi Mercan (Şirket Personeli )
 
 
Konya Akşehir ve Cihanebeyli Devlet Hastanelerinin TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Yasemin Yıldız (Şirket Personeli )
 
 
Konya Sağlık Bilimleri Üni KEAH nın TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 Musa Kurt (Şirket Personeli ) 
 
 
Konya Sağlık Bilimleri Üni KEAH nın TDMS üzerinden tüm iş ve işlemleri Muhasebe Yetkilisinin verdiği görevler çerçevesinde yapmak,
1- Gün kapatma, 2- Nakit Teminat kayıt,
3- Vezne ayrıntılı dağılımını TDMS ye girmek,
4- Onaydan gelen ÖEB ni giriş ve tasnifini yapmak,
5- Muhasebe Yetkilisinin talimatları çerçevesinde TDMS üzerinden ödemeleri yapmak ve onaya sunmak,
6- Günlük banka exktrelerini TDMS ye girerek kontrolünü yapmak.
Bülent Uçar Uzman (Muhasebe Yetkili Yrd.)
 İhsan Bilir (Şirket Personeli )
 
 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Muhaseb e Birimine ait Sayıştaya sunulmak, sıralama ve takiplerini yapmak üzere hazırlanan tüm evraların arşivlenmesi işlemlerini yapmak, Yalçın Türker (Muhasebe Yetkilisi)
 Birgül Karan (Arşiv Birimi)
 Emrah Altan Arşiv Birimi)
 Emre Özcan (Arşiv Birimi)