Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi İşlem Birimi

Güncelleme Tarihi: 31/08/2018


BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,
SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBİLGİ İŞLEM BİRİMİSBA (Sağlık Bilişim Ağı) Yönetimi: Bakanlığımızın ülke genelinde bütünleşik sağlık sistemi kurulması, güvenli bir network altyapısı sunulması, taşra teşkilatlarının bilgi, iletişim teknolojilerinden en üst seviyede, hızlı ve ekonomik şekilde faydalanması amacıyla kurulan Sağlık Bilişim Ağı bünyesinde altyapı ile ilgili tüm kurumlarımıza teknik destek verilmesi ve bu kapsamda bakanlığımızla koordinasyonun sağlanması,
Fatih.Mete.JPG
Uzm. Fatih METE
(Bilgi İşlem Birim Sorumlusu)
Tel: 310 4243

Memet.Can.jpeg
Mehmet CAN
Tel: 310 4310

Vakkas.Altiner.jpg
Vakkas ALTINER
Tel: 310 4222
Güvenlik Duvarı Yönetimi: Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislermizdeki tüm kullanıcıların Bakanlığımızın internet erişim politikalarına uygun olarak internet erişim sağlanması ve kullanıcıların internet erişim işlemlerinin 5651 sayılı kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi) kapsamında kayıt altına alınması,
Some (Siber Olaylara Müdahele): Kurumlarımıza dışarıdan gelecek Siber tehditlere karşı ulusal ve uluslar arası güvenlik önlemleri alınması ve kurum verilerinin/bilgilerinin korunmasını sağlamak
Donanım Planlanması: Sağlık Tesislerimizin bilgi işlem alt yapısını çağın ve teknolojinin yeniliklerine göre yenilenmesi ve sağlık tesislerindeki Hbys/Teleradyoloji sistemlerinin performans ve veriminin arttırılması amacıyla donanımsal (Veri Depolama Ünitesi, Sunucu, Switch vb.) planlanmanın yapılması ve alım sürecinin yönetilmesi,
Sunucu ve Network Yönetimi: Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizdeki;
1- Sunucu, Veri Depolama Ünitelerinin yönetimi,
2- Aktif ağ (network) cihazların kurulumu ve konfigürasyonu,
3- Pasif ve aktif network alt yapısının projelendirilmesi ve faaliyete geçirilmesi,
Merkezi Anti Virüs Yazılımı Yönetimi: Müdürlüğümüzün ve bağlı sağlık tesislerimizdeki tüm kullanıcıların Merkezi Antivirüs yazılımı kurulumu, konfigürasyon ve yönetiminin yapılması,
Bilgi Güvenliği Yönetimi: Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve kılavuzuna uyum çalışmalarınu yürütmek. Bu kapsamda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,
Merkezi Teleradyoloji Sistemi Yönetimi: Konya il Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Merkezi Teleradyoloji" sistemi ile; il genelinde Kamu Hastanelerinde tedavi olan hastaların öncelikle radyolojik görüntüleriyle birlikte anamnez, tetkik (Patoloji, Endoskopi, Üroflowmetre, EKG, Efor, SFT vb. ) teşhis ve epikiriz bilgilerinin ortak bir veritabanında toplandığı, ortak bir arayüzden izlenebildiği bütüncül bir sistem kurulması ve idamesi için teknik destek verilmesi,
ahmet şahin.JPG
Ahmet ŞAHİN
Tel: 310 4095
Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Yazılımı: Sağlık tesislerimizde ki Hbys yazılım hizmetinin alım sürecinden başlanarak sistemin kurulması, idamesi ve sonrasında yaşanan sorunlar için teknik destek verilmesi süreci,
Web Sayfası Yönetimi: Sağlık Bakanlığı'ının Sunduğu Merkezi Web Sayfası Hizmetinin İl Yönetimi, Hastane Kullanıcı Eğitimleri, Kullanıcı Yetkilendirmeleri ve Web Sayfası ile ilgili teknik hizmetlerin yürütülmesi,
IP TV Yönetimi: Sağlık tesislerinde bulunan IPTV cihazlarının çalışması için sürecin yönetilmesi ve sağlık tesislerine teknik destek verilmesi
Bilgisayar Bakım ve Onarım: Sağlık Müdürlüğü Ek Binamızın (Askeri Hastane) Bilgisayar, Network ve İnternet işlemlerinin takibi ve teknik destek verilmesi,
behlul_ari.jpeg
Behlül ARI
Tel: 310 4093
Bilgisayar Bakım ve Onarım: Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüklerimizin ve E2-E3 grubu hastanelerin Network ve İnternet altyapı işlemlerinin takibi ve teknik destek verilmesi,

Muhammet DURAN


SamiGuler.jpeg
Mahmut Sami GÜLER
Bilgisayar Bakım ve Onarım: 112 Komuta Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Bilgisayar, Network ve İnternet altyapı işlemlerinin takibi ve teknik destek verilmesi
adem.jpg
Adem DEMİR
Tel: 310 4452
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi tarafından geliştirilen ve İç paydaş olarak teknik destek verilen Yazılımsal Projeler;
1) İş Yükü Analiz Sistemi;
2) Uzaktan Eğitim Yazılımı ;
3) Yoğun Bakım Hastalarıyla Güvenli İletişim Sistemi (YOGIS) ;
4) Gelir Vergisi ve Matrah Bildirim Sistemi;