Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatırımlar Birimi

Güncelleme Tarihi: 23/03/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONEL ADI ve SOYADI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIYATIRIMLAR BİRİMİ -Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, - Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
- İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
- İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, - İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
- Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
- Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
- Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,
- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOB tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,
- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak,
- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Resul Ekrem Özge (Uzman - Y. Mimar): 223 4149
Abdullah Uslu (İnşaat Mühendisi) : 223 4109
Sedanur Koçak (Mimar) : 223 4036
Hüseyin Korçam (Makina Mühendisi) : 223 4145
Egemen Akcan (Makina Mühendisi) : 223 4029
Fatih Balpetek (Elektrik Mühendisi) : 223 4108
Faik Afşeören (İnşaat Mühendisi) : 223 4109
Mehmet Kes (Sağlık Memuru) : 223 4030
Ali Yalçın (Endüstri Mühendisi) -
Fatih Yalçın (İnşaat Mühendisi) -
Melike Güzelce (Mimar) -
Büşra Dönmez (Makina Mühendisi) -
Derya Gürğan (Elektrik-Elektronik Mühendisi)
Yakup Sarışen (Makina Mühendisi) -
Mustafa Binici (Elektrik Teknikeri) -
Ali Konar (Elektrik Teknisyeni) -
Hicran Tekelioğlu (V.H.K.İ) -
Adem Kamçı (Hizmetli) -
Yasemin Kılıç (İnşaat Mühendisi) -
Eyüp Kamacı (İnşaat Mühendisi) -
Osman Manav (Makina Mühendisi) -
Mehmet Dumru (Elektronik Mühendisi) -
Mesut Topdemir (Eletrik Teknisyeni) -
Yılmaz Kılıç (Elektrik Teknikeri) -
Tuğçe Emine Saday (Sağlık Teknikeri ) -
Hayrullah Turan (Makina Mühendisi) -
Belgin Küçüktoy (Makina Mühendisi) -
Sait Şahin (Elektrik-Elektronik Mühendisi) -
Mustafa Sedat Karamazı (Elektronik Müh.) -
Mahir Gürbüz (Makina Teknisyeni) -