Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi

  • Ağız ve diş sağlığı hastanesi ve merkezlerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek
  • İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak
  • Personel tıbbi cihaz, sarf ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek temini ve tahsisi konusunda çalışmalara destek vermek
  • Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini ve diğer sağlık tesisleriyle ve birimlerimizle koordinasyonunu sağlamak,
  • Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve puanlama,
  • Akılcı ilaç ve Hızlı Antijen Testi verilerinin takibi,
  • Klinik Araştırmalar,

 

-Dt. Erdal BİLGİN (Birim Sorumlusu)

/ 4092

- Kadir AKDAĞ (VHKİ)

/ 263 06 66