Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/03/2018 

 

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

 

 

BİRİM ADI

 

 

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastane Hizmetleri Birimi

 • Sağlık Tesisleri ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun hale getirmek ve işlemleri takip etmek.
 • Sağlık Tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis , tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak , faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
 • MHRS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • Hastanelerin ek sağlık tesislerinin bilgilerinin veri girişini yapmak, poliklinik oda sayısı bilgi formlarının veri girişini yapmak.
 • E-Reçete ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, bakanlıktan gelen e reçete işlemleri ile ilgili duyuruları hastanelere tamim etmek.
 • Yeni hizmet binasında faaliyete geçecek olan hastanelerin yatak tescil işlemleri, diş ünit tescil işlemleri, yatak sayıları tespiti, hastane rol değişimi işlemleri ilgili yazışmaları yapmak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri (Hava okulu, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara kuvvetleri), İçişleri Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı arasındaki imzalanan protokol çerçevesinde iş ve işlemlerin takibini yapmak, ilgili hastanelerle koordinasyonu sağlamak.
 • Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek

 

 

 

 

 

Dr.Emine KARABACAK Uzman

(Birim sorumlusu) 4137

 

 

 

 

Mustafa BAYRAKÇI (Sağlık Memuru) 4043

 • Anne ve bebek sağlığı ile lgili işlemler
  • Anne Sütü ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirme Programları çerçevesinde sağlık kurumlarında değerlendirmelerde bulunmak
  • Hastanelerden gelen Anne ve bebek ölümü veri işlemleri takibi
  • Hastanelerde yapılan yenidoğan işitme ve tarama işlemlerinin takibi
  • İl bebek ölümleri komisyon toplantısı çalışmalarına katılmak
  • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak
 • Bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklar ile ilgili işlemler
  • Enfeksiyon hemşireliği işlemleri takibi
  • Özel gün ve haftalarda (Dünya Kalp, Diyabet, HT, Astım, KOAH, Pulmoler HT, inme, Böbrek ve Tuz günü vb) Hastanelerle olan yazışmaların yapılması
 • Hastanelerde diyabet programı kapsamında gerekli resmi yazışmaların yapılması
 • Diyabet Okulu Eğitimi Programı çerçevesinde hastanelerde verilen eğitimlerin takibi, veri girişlerinin kontrol edilmesi
 • KETEM dışı hastanelerde yapılan tarama testlerinin veri kayıtları
 • Hastaneye başvuran göçmen ve sığınmacı hastaların veri takibini yapmak ve halk sağlığı başkanlığına iletmek
 • Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümmü DURTULUK (Hemşire) 4084