Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hasta Çalışan Hakları Birimi

 • Hastanelerde hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.

   

 • Hastaneler tarafından oluşturulan ve aylık olarak toplanan hasta hakları birimlerinin formlarının tanzim edilerek her altı ayda bir Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

   

 • Hastaneler tarafından oluşturulan ve aylık olarak toplanan çalışan hakları birimlerinin formlarının tanzim edilerek her altı ayda bir Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

   

 • Hastaneler tarafından oluşturulan ve aylık olarak toplanan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin formlarının tanzim edilerek her üç ayda bir Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

   

 • Hastaneler tarafından oluşturulan tıbbi sosyal hizmet birimlerinin formlarının tanzim edilerek her altı ayda bir Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

   

 • Başkanlığımıza intikal eden hasta şikayetlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemleri.

   

   

 • Hastanelerde tıbbi sosyal hizmetleri düzenlemek, uygulamaları değerlendirmek. Mevzuat gereği iş ve işlemleri yürütmek.

   

 • Hastanelerde,İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

   

 • İl İnsan Hakları Kurulu’ na iletilen başvuruları değerlendirmek,

   

 • Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek.

   

  • Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otellerinin planlamalara uygun olarak kurulmasının sağlanması, işletilmesi ve değerlendirmelerinin yapılması.

    

 • Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek.
 • Hastanelerde sağlık turizmi ve turistin sağlığı konularındaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek.
 • Hastaneleri kapsayan mahkeme evrakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

   

 • Mahkemelerin gizlilik kararları yazılarının hastanelere gönderilmesi.
 • SABİM, BİMER, CİMER, Muhtar Bilgi Sistemi konusunda hastaneler açısından gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • Sağlık tesislerinde sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek.

   

 • Hastanelerde engellilere yönelik düzenlemelerin aylık ve üç aylık denetleme raporlarını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne göndermek.

 

 

-Uzm. Dr. Aynur ŞAHİN / Uzman (Birim Sorumlusu) / 4081

 

-Hülya DEMİR (Hemşire) / 4042

 

-Etem GÖRGÜLÜ (Sağlık Memuru) / 4102

 

-Uğur Özgür DEMİRELLİ (VHKİ) / 4197