Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel - İletişim Bilgisi 0332 223 00 00
Halk Sağlığı Hizmetleri BaşkanlığıKanser BirimiKanser Biriminin Tüm İşlemleriDr. Seyfettin ABUOĞLU(1208)
Kanser kayıt merkezinin ve hastane kayıt birimlerinin çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, çalışmaları değerlendirmek ve denetlemek, istatistik çalışmaları yapmakDr.H. İlknur KURTOĞLU (1154)
İlde var olan kanser kayıt birimlerinin kanser kayıtlarının devamlılığı ve kalitesini sağlamak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak ve kanser kayıt birimi bulunmayan hastane, laboratuvar ve diğer kurumlarla işbirliği kurarak verilerin toplanmasını sağlamak, kayıtların doğruluk ve kalitesini sağlamak
İldeki kanser türlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar yapmak ve Kanser Daire Başkanlığını bilgilendirmek
Kanser kayıt dökümanları için arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak, kanser verilerinin mahremiyetinin sağlanması için gereken tedbirleri almak
Kayıt Merkez ve Birim çalışanlarına kanser kayıtçılığı konusunda hizmet içi eğitim planlamak ve uygulamak
Kanser Birimi ve Aktif kanser kayıt merkezi yazışma ve işleyişinin takibini yapmak, kanser verilerini belirlenen zaman aralığında Kuruma göndermek
KETEM dışı yapılan taramaların doğru ve güvenli olarak kaydedip Kanser Daire Başkanlığı' na bildirmek,Esra ÇİÇEK (1217)
Mamografi İl Kontrol Teşkilatı Bilgi Formu' nu Kanser Daire Başkanlığı' na göndermek
KETEM' lerde taraması yapılan kişilerden il içi ve il dışı bildirilmesi gereken vakaları il ve ilçelere bildirilmek
31 İlçe Sağlık Müdürlüklerinde özel gün ve haftalarda yapılan eğitim verilerinin istatistik çalışmalarını yapmak
Haftalık, aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık brifing çalışmalarını yapmak
Döner sermaye formunu hazırlamak ve bildirmek
Kanser Tarama Bilgi Formu' nu Kanser Daire Başkanlığı' na göndermekÖzlem YILMAZ (1218)
Kanser Taramalarında kullanılan HSYS, MMSCREEN, HPVLAB, Yazılım Destek sistemleri ili ilgili işlemleri yürütmek
3-6-9 aylık periyotlar halinde ve gerek görüldüğü zamanlarda Kanser Taramalarına ait sunum hazırlamak
Konya ilçelerinde kanser taraması yapan Mobil KETEM’ e ait tarama sonuçlarını ilgili birimlere göndermek
İlçelerin yapmış olduğu kanser taramaları için gerekli desteğin sağlamak. (Kullanım koşulları ve malzeme takibi)
Performans Değerlendirme Formu' nun toplanması ve ilgili birime gönderilecek istatistik çalışmayı hazırlamak
Aktif Kanser Kayıt MerkeziHastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri incelemek, düzenlemek, tam ve doğru olarak elektronik ortama aktarmak, toplanan verilerin kalite kontrolünü yapmak, geçerli ve güvenilir olmayan bildirimleri belirleyerek kayıt kaynağı tarafından yeniden incelenmesini sağlamak, birim bunmayan hastanelerde devamlı olarak gezici kanser kayıt hizmetini yürütmek, elektronik olarak toplanmış olan kanser kayıt verilerinden eksik ya da hatalı olanları düzenli olarak tespit etmek, merkez sorumlusuna hata kaynaklarını iletmek
Kadriye CAN (1222)
Durdu ÖDÜL (1221)
Gülşen UYSAL (1220)