Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel -İletişim Bilgisi 0332 223 00 00
Halk Sağlığı Hizmetleri BaşkanlığıÇocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı BirimiBirim Sorumlusu Dr. Tuba Esra ŞAHLAR (1147)
Birim TabibiDr. Canan DOĞAN (1148)
Taşınır Kayıt Kontrol YetkilisiDurdu Mehmet ÖKSÜZ (1021)
Malzeme Dağıtımı ( Guthrie Kağıdı, Barkod, Afiş, Broşür, Kitap, CD vb.)Güllü AYGÜL (1213)
Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı İl Sorumlusu Yardımcısı ve İl Eğitici Eğitimcisi,Okul Çağı İşitme Tarama Programı İl Sorumlusu ve İl Eğitimcisi,Görme Tarama Programı sorumlusu,Hemoglabinopati Kontrol Programı Sorumlusu,Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitici eğitimcisi,Anne sütü ve Bebek dostu sağlık kuruluşları ulusal değerlendirmecisi, Halk Sağlığı hizmetleri saha değerlendirmecisiAyşe MUTLUBAŞ (1210)
İl Bebek Ölümleri İzleme ve Takip Sorumlusu , 1-4 Yaş Çocuk Ölümleri Takip ve İstatistik Sorumlusu , Halk Sağlığı Hizmetleri Saha Değerlendirmecisi , Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimcisi , Anne Sütü ve Bebek Dostu Halk Sağlığı Hizmetleri İzleme Değerlendirme ÇalışmalarıDilek KOCABAŞ (1212)
Riskli Gebe Takibi, Okul Sağlığı Programı Takibi, Aile Hekimlikleri il dışında olan gebe ve bebeklerin illerine bildirimi, ,aile hekimlikleri ilimizde bulunan il dışından bildirilen gebe ve bebeklerin ilgili TSM'lere bildirimi,Bebek ölümleri raporlama.Feza AKDAĞLI (1214)
İl Bebek Ölümleri İzleme ve Takip Sorumlusu , 1-4 Yaş Çocuk Ölümleri Takip ve İstatistik Sorumlusu ,Halk Sağlığı Hizmetleri İzleme Değerlendirme Çalışmaları, EBYS Evrak takip ve dağıtımı.Reyhan TUNCER (1211)
Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimcisi,Anne Sütü ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirmecisi,İl Anne Ölümleri İzleme ve Takip Sorumlusu,Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı çalışmalarının yürütülmesi,Yenidoğanlarda Gelişimsel Kalça Displazisi Taramalarının takibi ve çalışmalarının yürütülmesi,Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebe Tespit Formu takibi ve bu gebelerin uygun şartlarda doğum yapmasını sağlamak amacıyla planlamanın yapılması, Neonatal Resüsitasyon Programı Çalışmaları ve Yazışmaların sağlanması.Sennur Melike KALE (1129)
Hastanelerden günlük gebe bildirimlerinin yapılmasını sağlamak, bildirilen gebelerin ikametlerine göre ilçelere bildirimlerinin yapılması, NTP sisteminden alınan bebek listelerin günlük bildirimini yapmak,Hatalı gebeliklerin takip ve yazışması,SAT değişikliklerinin takibi,Tülün BİLĞİN (1216)
Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimcisi, Anne Sütü ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirmecisi, Halk Sağlığı Hizmetleri Saha Değerlendirmecisi, İl Hastane Doğumları İzleme ve Takip Sorumlusu, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimleri Planlama,takip ve yazışmalarının yapılması, Anne Sütü ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları (Hastaneler ve Aile Hekimliği Birimleri)Takibi, RİA Kursu Takibi ve yazışmaları.Leyla PAMUK ( 1215)
Fenilketonüri Acil Listesi muhteviyat takibi ,
Fenilketonüri Beslenme ve Metabolizma Kliniğine yönlendirilmesi gereken bebek listesi muhteviyat takibi,
Kistik Fibrozis Acil Listesi muhteviyat takibi ,
Kistik Fibrozis için Ter Testi Merkezine Yönlendirilecek bebek listesi muhteviyat takibi,
Günlük olarak bildirilen tekrarı gelmeyen numunelerin takibi
Ayşe YAVUZER (1153)
TSH acil muhteviyatı takibi
TSH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına Yönlendirilecek bebeklerin muhteviyat takibi
TSH Çocuk Endokrin Kliniğine Yönlendirilecek bebeklerin muhteviyat takibi
Tandem MS muhteviyatı takibi
Dilek GÜLCÜ (1151)
Mükerrer topukkanı alınmayan bebek muhteviyat takibi,
Laboratuvardan bildirilen mükerrer topukkanı gelmeyen bebek listesi takibi
Hacer TAŞCI (1152)
Sistemde topuk kanı olmayan bebeklerin muhteviyat takibi,
KAH Klinik muhteviyatı takibi,
Tüm Özel Hastane ve Tıp Fakültelerinden gelen topuk kanı numunelerinin veri tabanına girişinin yapılması,
Genel yazışma muhteviyatı takibi,
Veri tabanına girişi gerekmeyen üç aylığa ayrılan numunelerin takibi ve imhası
Merve TOPRAK (1151)
Uygunsuz Numune Muhteviyatı takibi,
Biyotinidaz Acil Muhteviyatı takibi,
Biyotinidaz Klinik Muhteviyatı takibi,
İlçe Sağlık Müdürlüklerinden,Özel Hastanelerden,Üniversite Hastanelerinden ve Devlet Hastanelerinden gelen topukkanı numunesi kargolarının takip ve kontrolü ,
Tüm ilde toplanan numunelerin günlük olarak Ankara Yenidoğan Tarama Laboratuvarına kargolanması ve takibi,
Neonatal Tarama Laboratuvarından gelen guthrie kağıtlarındaki hatalarla ilgili tutanakların takibi,
Laboratuvara ulaşmayan numunelerin takibi,
Gönderim Onayı Yapılmayan numunelerin takibi
Nigar DEMİR (1149)
HizmetliHarun GÖREN