Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
Bağlı Olduğu BaşkanlıkBirim AdıGörev Tanımıİlgili Personel - İletişim Bilgisi 0332 223 00 00
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığıİzleme Değerlendirme ve İstatistik BirimiBirim Sorumlusu Dr.Alim Turgut TAVLAN (1203)
Denetim
Yıllık ve ek denetim planlarını hazırlamak . Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak., denetim sonrası raporlar hazırlamak.Dr. Muhammed Selman YALÇIN
Dr.Eyüp Cihan KAYA (1159)
Akören,Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek, TSİM girişlerini yapmak,
İlgili ilçelerle yazışmaları yapmak,
Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağan dışı denetimlerine, Mesai denetimlerine katılmak.
Mehmet Akın AVCI (1229)
Halkapınar-Karapınar-Hadim- Hüyük İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek, TSİM girişlerini yapmak,
İlgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez İlçelerde ASM ve Alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
Mesai denetimlerine katılmak.
Kamile BÜYÜKGÖZ (1228)
Selçuklu-Meram İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak, İlgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak,
Mesai denetimlerine katılmak, Birim personelinin özlük işlerini takip etmek
Binnur ALTINTAŞ (1136)
Cihanbeyli-Çumra-Çeltik-Kadınhanı-Ilgın İlçelerinin değerlendirme sonuçlarının TSİM’e girişlerini yapmak, denetim eksikliklerinin takibini yapmak. İlgili ilçelerle yazışmaları yapmak. Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve diğer alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak, Mesai denetimlerine katılmak. Alt birimler (TSM-VSD-AÇSAP-SAĞLIK EVLERİ v.b) kuruluşların değerlendirme sonuçlarını takip etmek,
Ayşe TUNÇ (1231)
Derbent-Derebucak-Doğanhisar-Emirgazi-Ereğli-Güneysınır İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak ilgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak TSM'ler tarafından periyodik olarak gönderilen kendi bölgeleriyle ilgili raporların sekretaryasını yürütmek.Hacer KÖMÜRCÜ ŞAHİN (1136)
Akşehir İlçemizin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak ilgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak. Mesai denetimlerine katılmak.Hatice ÖNDER TELCİ (1230)
Karatay- Sarayönü-Yunak-Seydişehir-Kulu-Yalıhüyük-Taşkent-Tuzlukçu İlçelerinin denetim sonrası iş ve işlemlerini yürütmek TSİM girişlerini yapmak ilgili ilçelere yazışmaları yapmak, Merkez ve Perifer İlçelerde ASM ve ALT BİRİMLERİN rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak. Mesai denetimlerine katılmak.Fatma ALTUN (1228)
Merkez İlçelerde ASM ve alt birimlerin rutin ve olağandışı denetimlerini yapmak.İlknur AKGÖL (1137)
BİMER SABİM ŞİKAYET
Aile Hekimliği şikayetleri kaydetmek ve çözümüyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Hasta hakları başvurularını değerlendirmekKamile BÜYÜKGÖZ (1228)
VALİLİK GÖREVLENDİRME OLURU
Denetçi personel yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve sekretaryasını yürütmek, Personellerin görevlendirme Onay yazılarını yazmak.Hacer KÖMÜRCÜ ŞAHİN (1136)
MESAİ DENETİMİ
Merkez ve Perifer İlçelerde görev yapan Aile hekimlerine yapılan mesai takip işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,Fatma ALTUN (1228)
AKILCI İLAÇ
Akılcı İlaç Kullanımı sorumlu personel,AİK hizmet içi ve halk eğitimlerinin planlanması, RBS takibi, Antijen testlerinin dağıtım ve kullanım takibi, İlaç suiistimali takip iş ve işlemlerini yürütmek,İlknur AKGÖL (1137)
AH PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON
Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemlerini yürüterek komisyonu toplamak, aynı zamanda sekreteryasını yürütmek, Tespitsiz Gebe ve bebeklerin araştırmak, Karar Destek sistemini takip etmek.Hatice ÖNDER TELCİ (1230)
İSTATİSTİK
Birim faaliyetleri ile ilgili istatistikleri hazırlamak ve Bakanlığa göndermek. Karar destek sistemini takip etmek,Dr.Eyüp Cihan KAYA (1159) Mehmet Akın AVCI (1229)