Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/11/2018

FAALİYET PLANI, GÖREV DAĞILIMI
BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIKBİRİM ADIGÖREV TANIMIİLGİLİ PERSONELİN ADI,SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞISAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİKPS (Kimlik Paylaşım Sistemi),Sağlık tesislerinin ve Aile hekimlerinin kimlik bilgilerini Mernisten çekebilmek için gerekli teknik altyapı ve yetkilendirme işlemleri, IP tanımlamaları yapılmaktadır.Birim Sorumlusu Ali Fuat TATLIMAVUK ( 4025)
Hacı ARI(4139)
ÇKYS/TSIM (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) kullanıcıları tanımlanmak ve güncellemekEmrah KARADEMİR (4054)
Uğur SELÇUK (4033)
Alime DURAN(4106)
Elektronik Belge Yönetim Siteminde (EBYS) Sağlık tesislerimizden ve başkanlıklardan gelen talepler doğrultusunda teşkilat şemaları ve hiyerarşik yapısı oluşturulması ve kullanıcılar yetki verilmesiGülşah PORTAKAL (4106)
Sağlık Tesislerimizde görev yapan hekimlerimizin ve müdürlüğümüzdeki idarecilerin
E-imza uygulamasını kullanabilmeleri için; Başvuru ve kurulum işlemleri yapılması
Sağlık Tesislerinin E-Postaları (saglik.gov.tr uzantılı) ile ilgili talep ettikleri; kota artırımı, şifre güncelleme, yeni e-posta oluşturma işlemlerinin yapılması
HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi),Entegre Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ketem, VSD, Aile Hekimliği Birimleri ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri (AÇSAP)’ta çalışan Sağlık personellerine verilen HSYS yetkisi verilmesi
Personellerin; özlük ve atama alanlarındaki eksik bilgilerin tamamlanması için ÇKYS’ den Hata Raporu alınması gerekli düzenlemelerin yapılarak ilgili birimlere aktarılması
HIMSS (Dijital Hastane),Sağlık Tesislerimizdeki süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlayabilmek için EMRAM değerlendirme toplantıları sürecinde Hastanelerimize gerekli bilgilendirmelerin yapılması
HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)Personellerin; Okul alanında, Birleştirme, Unvan , Hizmet cetvelinde, Nüfus , Askerlik ve Mahkeme alanlarındaki eksik bilgilerin tamamlanması ve uygulamada birliği sağlanması için günlük olarak ÇKYS’ den (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) konu başlıkları altında Hitap Hata Raporu alınması gerekli düzenlemelerin yapılarak ilgili birimlere aktarılması, v eksiklerin tamamlanması
USS (Ulusal Sağlık Sistemi) Konya İlindeki 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının USS Karar Destek Sistemine bildirdikleri verilerin takibini yapmak.
Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme İşlemleri