Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Memnuniyeti Anket Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

Hasta Memnuniyeti Anket Birimi

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hasta Memnuniyeti Anket Birimi

 

 

Hastanelerimizden hizmet almış hastalara günlük olarak telefon yolu ile hasta memnuniyeti anketi uygulamak.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına aylık istatistik ve analiz raporlarını göndermek.

Başkanın verdiği diğer görevler.

 

 

 

 

Uzm. Dr. Aynur ŞAHİN
(Uzman) 4081

Mustafa ŞİMŞEK
(Şef) 4322

Melike OĞUZ
(Ebe) 4322

Ayşe YORGANCILAR
(Ebe) 4318

Şerafettin AKARSU
(Hizmetli) 4317