Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

Hastanelerde hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.

Hastaneler tarafından oluşturulan ve aylık olarak toplanan çalışan hakları birimlerinin formlarının tanzim edilerek her altı ayda bir Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

Başkanlığımıza intikal eden hasta şikayetlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemleri.

Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otellerinin planlamalara uygun olarak kurulmasının sağlanması, işletilmesi ve değerlendirmelerinin yapılması.

Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek.

Hastanelerde sağlık turizmi ve turistin sağlığı konularındaki iş ve işlemleri yürütmek,

CİMER, Muhtar Bilgi Sistemi konusunda hastaneler açısından gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

Hastanelerde engellilere yönelik düzenlemelerin aylık ve üç aylık denetleme raporlarını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne göndermek.

 

Uzm. Dr. Aynur ŞAHİN
(Uzman) 4081


Etem GÖRGÜLÜ
(Sağlık Memuru) 4102


Muhammet İslam Çağrı CİNGİ
(Sürekli İşçi) 4127