Konya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Engelli Sağlık Raporu İtiraz Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

Engelli Sağlık Raporu İtiraz Birimi 

 

BAĞLI OLDUĞU BAŞKANLIK

BİRİM ADI

GÖREV TANIMI

İLGİLİ PERSONELİN ADI, SOYADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Engelli Sağlık Raporu İtiraz Birimi


Engelli Sağlık Kurulu Raporu, TSK Sağlık Kurulu Raporu ve Sürücü Sağlık Kurulu Raporu itirazına istinaden ilgili Yönetmelikler çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek

Engelli ehliyet kodlarının belirlenmesi

Engelli ehliyet kodlarına itirazlar başvurularının değerlendirilmesi

Emniyet Müdürlüğü tarafından Sürücü Olup olamayacağı belirlenmesi için gönderilen engelli bireylerin komisyonda değerlendirilmesi ve raporlarının yazı ile emniyet müdürlüğüne bildirilmesi


Dr.Emine KARABACAK
(Uzman) 4137

Dilek IŞIK
(Ebe) 4334

İbrahim ÇİÇEK
(V.H.K.İ) 4335

Ali YETİK
(Sürekli İşçi) 4335

Birnur GÖKMEN
(Hemşire) 4320